Proces en lay-out design

Productieprocessen houden we tegen het licht of tekenen we uit. Bestaande productiestromen onderwerpen we aan een SWOT-analyse. Ontwerpen worden in 3D uitgewerkt zodat ze makkelijk kunnen geïntegreerd worden in onze andere afdelingen of eenvoudig kunnen worden uitgewisseld met de klanten.