Interessante links

Plakoni omvat een aantal afdelingen. De bundeling van deze flexibele, zelfstandige afdelingen hebben elk hun eigen specialisme en de kracht van de Plakoni-groep zit in de onderlinge samenwerking.